ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ดำเนินธุรกิจการค้าเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด (Explosion proof or flameproof electrical equipment) สำหรับติดตั้งใช้งานในสถานที่ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากไฟหรือการระเบิดได้ เช่น ภายในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานกลั่นน้ำมันและผลิตแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมัน รวมถึงภายในกระบวนการผลิตต่างๆ ที่มีการใช้สารเคมีซึ่งติดไฟได้ง่ายอยู่ด้วย ทางบริษัทยังดำเนินการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แท่งล่อฟ้า แคล้มป์ และอุปกรณ์นำกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน สำหรับติดตั้งใช้งานกับอาคารสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดฟ้าผ่า...

+ อ่านต่อ

อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด

ติดต่อเรา บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด

สำนักงานหลัก
71/53 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพ 10700

อีเมลล์ : info@alloyindustry.com
โทร. : 0-2434-3688 (8 -Lines)
แฟกซ์ : 0-2434-3686 (Sales), 0-2434-5344
ฝ่ายขายในประเทศ
อีเมลล์ : sales@alloyindustry.com
ฝ่ายขายต่างประเทศ
อีเมลล์ : export@alloyindustry.com
ด้านเทคนิคและบริการ
อีเมลล์ : techsupport@alloyindustry.com